Aktiviteter
 

Flugtskydning på jagt- og trapbane

Du kan nu tjekke ledige træningssport på skydebanen
Der foregår mange forskelligartede aktiviteter på vores skydebane i åbningstiden ud over medlemmernes almindelige træning på jagt- og trapbanen. Vi har blandt andet jagttegnselever der træner til jagt- og haglskydeprøven og eventskydning for firmaer og privatpersoner.

Før du tageren tur på skydebanen, kan du nu tjekke om der skulle være andre aktiviteter i gang og om den bane du påtænker at skyde på, skulle være optaget.

Klik på fotoet ovenfor og du bliver guidet direkte til vores aktivitetskalender hvor du kan se, hvad der eventuelt måtte være af reservationer i både indeværende uge, samt i den kommen tid.

Reservationer er markeret med mørkeblåt og ledige tider med hvidt.

Flugtskydning i Greve Jagtforening
Som medlem af Greve Jagtforening kan du anvende vores flugtskydningsbane til, at dygtiggøre dig i de forskellige flugtskydningsdiscipliner samt trimme forme af op til jagtsæsonen.

For at kunne skyde på banen skal du erhverve et personligt skydekort, hvorpå du indsætter penge til brug på skydebanen. Skydekortet fungerer på samme måde som et vaskekort til bilen. Hver gang du skyder på skydebanen trækkes et beløb fra dit skydekort.

Du skal være opmærksom på, at indsatte beløb på skydekortet kun kan anvendes på skydebanen og altså ikke til køb af patroner m.m. i klubhuset. Ansvaret for kortet er dit og såfremt mister kortet eller det bliver ødelagt, er foreningen ikke ansvarlig for indestående beløb. Der kan ikke ske udbetaling/tilbagebetaling af indsatte beløb. Dette gælder også ved eventuel udmeldelse og/eller sletning som medlem på grund af kontingentrestance eller lignende. 

Jagtskydning
Jagtskydning er den mest almindelige lerduedisciplin i Danmark. Disciplinen består af bagduer, højre sideduer, venstre sideduer og spidsduer. Serierne skydes i serier á 24 duer eller 40 duer - henholdsvis til enkelt og double duer. Du kan naturligvis selv vælge om du vil skyde regulære serier eller blot træne/skyde som du har lyst til.

Hvis du vil skyde serier, kan du få udleveret blanke resultatkort til 24-/40-duers serier i kantinen - rækkefølge når du skal skyde serier er:

- "enkelt-double-enkelt-double" (24-duers serie)
"enkelt-double-enkelt-double-enkelt-double-enkelt(40-duers serie) 

Ammunitionen er kun stålhagl str. 7-9 og højeste tilladte vægt er 28 gr.

Nordisk Trap
Nordisk trap består af serier på 25 duer, hvor der skydes til duer som kastes foran skytten i forskellige vinkler (60°). Der skydes fra 5 standpladser og fra hver standplads skal skytten skyde til 5 duer. Der må kun lades op med en enkelt patron til hver due og man skiftes til at skyde ét skud hver, indtil alle har skudt til 5 duer pr. standplads - herefter rykker alle til ny standplads. Den nederste del af geværshæftet må i udgangspositionen IKKE være i en position højere end hoften og geværet må først monteres, når duen er kaldt og den kan ses. 

Ammunition er kun stålhagl str. 7-9 og højeste tilladte vægt er 24 gr.
 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...