Haglskydeprøve
 

 


 
 
 

 


Huskeliste til haglskydeprøven

Før prøven skal du

 • sikre dig, at dit jagttegn er betalt og modtaget eller at du har printet et midlertidigt jagttegn ud og dette er gyldigt på prøvedagen
 • har tilmeldt dig og betalt prøvegebyret

Husk, at du kan ikke tilmelde dig eller betale på prøvestedet. Tilmelding og betaling kan kun ske på "mit jagttegn" og det senest kl. 12.00 dagen før prøven skal aflægges.

På prøvedagen skal du

 • forevise gyldigt jagttegn og fotolegitimation med personnr. (pas, kørekort eller legitimationskort)
 • møde til indskrivning senest 30 minutter før prøvestart
 • medbringe det våben som du skal anvende til prøven
 • medbringe ammunition - stålhagl nr. 7 eller 9 med maksimalt 28gr. haglladning.
 • medbringe høreværn og eventuelt også skydebriller - bemærk, at på nogle skydebaner er det et krav at der anvendes skydebriller. Det er dit ansvar selv at tjekke reglerne på den skydebane du skal aflægge prøve ved.

Om prøven
De to hovedformål med haglskydeprøven er at sikre, at du har en vis træfsikkerhed, og at du kan betjene dit gevær på en forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde.

Prøven begynder på en ventelinje og den slutter, når du har afladt dit gevær efter at have skudt til den sidst ramte due jf. det krævede antal på den sidste standplads. Såfremt du ikke opnår det krævede antal træffere i en retning eller begår fejl i henhold til "Instruks for haglskydeprøve", så afbrydes bedømmelsen og prøven afsluttes.

Duerne kastes på din klarmeldingen (inden for 5 sekunder efter denne) og du skal bruge meldingen "KLAR".

VIGTIGT... Før du går til prøve bør du læse "Instruks for haglskydeprøve" hvor alle forhold vedrørende prøven er beskrevet. Du finder instruksen på Miljøstyrelsens hjemmeside under "Haglskydeprøve".    

Våbenbetjening
Til korrekt våbenbetjening hører, at:

 • du ankommer til ventelinjen med åbent og/eller knækket våben
 • du ser gennem løbet/løbene, før du lader første gang på hver af standpladserne 
 • du forlader standpladsen med åbent og/eller knækket våben uden patroner
 • våbnet ikke betjenes i eller omkring vandret plan
 • du i øvrigt betjener våbnet på en forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde

Hvis du får en "klikker", skal du rette henvendelse til den prøvesagkyndige, før geværet åbnes. Eventuelle funktionsfejl skal du selv afhjælpe og herunder også "klikkere". I tilfælde af en "klikker" må ny patron anvendes og der gives en ny due.

Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget tidspunkt er i tvivl om, hvad du foretager dig. Hvis du ikke kan betjene dit haglgevær på en forsvarlig og sikkerhedsmæssig korrekt måde, er prøven ikke bestået.

Det er ikke tilladt at have rem på geværet og ej heller, at bære geværet i futteral under prøven.

Efter prøven
Hvis du ikke består prøven kan du tilmelde dig en ny prøve mod betaling af nyt prøvegebyr. Dette kan dog først ske efter et par dage, når prøveresultatet er indberettet af den prøvesagkyndige i jagttegnsregistret.

Afbud
Afbud skal ske senest kl. 12.00 dagen før prøven og ved at afmelde sig prøven på "Mit jagttegn". Når du har afmeldt dig, kan du tilmelde dig en ny haglskydeprøve.

Såfremt du udebliver uden at melde afbud rettidigt, betales prøvegebyret ikke tilbage. Prøvegebyr der ikke anvendes inden medio december samme år, vil blive tilbagebetalt automatisk til din NemKonto 

Klagevejledning
Hvis du ikke består kan du klage over den prøvesagkyndiges afgørelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt og skal sendes til: Miljø- og Fødevareministeriet/Miljøstyrelsen, att.: jagttegn, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller på mail til jagttegn@mst.dk 

Ansvarsfraskrivelse
Husk, at det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler og instrukser vedr. haglskydeprøven. Greve Jagtforening kan IKKE drages til ansvar for eventuelle fejl, mangler eller forældede oplysninger i ovennævnte informationer. 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...