Om GJ
 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


Bestyrelsesmøder afholdes første tirsdag i hver måneden. Se konkrete datoer for mødeafholdelse i aktivitetskalenderen.

Medlemmer som har emner der ønskes behandlet af bestyrelsen, skal indsende information herom til formanden senest 7 dage før planlagt bestyrelsesmøde. Tilbagemelding vil blive meddelt snarest muligt efter afholdt møde. 


 

Formand
Michael Thaarup
Mob.: 30 22 84 00
Send mail til Michael
Ressortområder:
Strategi og kommunikation

 

Næstformand
Henrik Grejsen
Mob.: 20 90 70 94
Send mail til Henrik
Ressortområder:
Hus
Jagttegn

 

Kasserer (stedfor.)
Tom Erikstrup
Mob.: 50 54 19 62
Send mail til Tom
Ressortområder:
Event
Teknik/bane
Kantine

 

Bestyrelsesmedlem
Jan Falch
Mob.: 60 74 66 20
Send mail til Jan
Ressortområder:
Sponsorer
Banevagter, hagl og riffel

 

Bestyrelsesmedlem
Thomas Røslau
Mob.: 27 77 94 93
Send mail til Thomas
Ressortområder:
Skydebanesystem
SKV/Våbenpåtegning

 

Bestyrelsesmedlem
Jasper Nielsen
Mob.: 40 95 51 72
Send mail til Jasper
Ressortområder:

 

 

Bestyrelsesmedlem
Ebbe Hansen
Mob.: 40 10 42 41
Send mail til Ebbe
Ressortområder:
Genladning - værksted
Sølvrævene

 

Suppleant
Thomas Kristiansen
Mob.: 30 20 13 69
Ressortområder:
IT

regulering
 

 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...