#overskrift#
 
Åbningstider    
Påsken 2018    
29/3 Skærtorsdag kl. 10.00-16.00  
Klub - skydebane    
Tirsdage kl. 15.00-20.00  
Torsdage kl. 10.00-19.00  
Grevinderne kl. 19.00-20.00  
Lørdage - jagt kl. 09.00-16.00  
Lørdage - trap kl. 11.00-16.00  
Elevtræning    
Tirsdage kl. 09.00-15.00  
Lørdage - trap kl. 09.00-11.00  
Riffelbane    
1. + 3. lørdag kl. 12.00-16.00  
Spiseaften 9. april  

 

Bankkonto EVENT  
Reg. nr. 9077
Konto. nr. 458 764 2242
MobilePay  61 42 35 00 

 
Ledig plads for sponsorer 


Introduktionsmøde vedr. hundetræning

Onsdag den 21. marts kl. 19.00 afholdes introduktionsmøde i klubhuset forud for opstart af dressurtræning søndag den 25. marts.

Alle er velkommen og på mødet informeres om undervisningsform og pensum, nødvendigt/anbefalet udstyr m.m.

Tilmelding til dressurtræning kan ske på hjemmesiden under "aktiviteter"

Har du spørgsmål forud for mødet er du velkommen til at kontakte nedennævnte.
Michael Thaarup   


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Greve Jagtforening

Der afholdes ordinær generalforsamling i Greve Jagtforening i klubhuset, Kappelevvej 37, Greve, fredag den 20. april 2018 kl. 19.30.

Dagsorden er jf. vedtægterne med eventuelle ændringer/tilføjelser som vil fremgå af opslag i forening og på hjemmesiden.

Forud for afholdelse af generalforsamlingen byder køkkenet traditionen tro på en omgang fællesspisning kl. 18.00. Tilmelding til fællesspisning er nødvendig og skal ske via hjemmesiden
Bestyrelsen - 11. marts 2018


Våbenplejekursus - onsdag den 11. april

Onsdag den 11. april holder våbensmeden Christian et kursus i våbenpleje for foreningens medlemmer, hvor han deler ud af sine gode tips til, hvordan du vedligeholder dine våben og dermed opnå bedre funktionalitet og længere holdbarhed.

Kurset er tilrettelagt med Hands-On på eget/egne våben, så her er en enestående chance for, at få givet dine våben en grundig rengøring før sæsonen starter. Du er velkommen til at tage både haglvåben og riffel med til kurset (husk våbentilladelse).

Kurset tager ca. to timer og det koster 50 kr. at deltage - Klik på fotoet og læs mere under "aktiviteter", hvor du også kan tilmelde dig.


Overdådig vildtaften i april

Klaus har fået slebet alle knivene, strøget forklædet og giver den derfor fuld gas til forårets første spiseaften, der afholdes mandag den 9. april - der bliver rift op pladserne, så vi anbefaler, at du tilmelder dig i meget god tid.

Menuen er overdådig og består blandt andet af: Koldtdampet laks med rejer og asparges, Vildtpaté, tunmousse, arianter af ovnstegte rågeunger og fasaner, dådyrekølle, svinekølle og en mangfoldinghed af lækkert tilbehør og sauce. Til dessert en lækker pæretærte med creme fraise. 

Vel mødt og velbekommen - du tilmelder dig og betaler enkelt via hjemmesiden ved et klik på fotoet...


2. afdeling af dialogmøde i GreveJagt

2. afdeling af GreveJagts dialogmøde sker tirsdag den 20. marts kl. 19.00 i klubhuset.

På baggrund af medlemmernes input på dialogmødet den 22. januar, er vi er nu klar til, at præsentere oplæg til plan for indsatser og prioriteringer for de kommende 12 måneder.

De tre hovedområder for mødet er; information om iværksættelse og tidshorisont for strategi-2030, øget fokus på frivillighed og værktøjer, prioritering  og plan for udførelse af de umiddelbare større opgaver i foreningen.

Alle er velkommen og mødet afholdes uden forudgående tilmelding. Vi håber på et godt fremmøde og ser frem til jeres konstruktive feedback på vores oplæg. 

Bestyrelsen


Ekstraordinær generalforsamling den 23. marts

Hermed indkaldes jf. vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling i Greve Jagtforening til afholdelse i klubhuset, Kappelevvej 37, Greve, fredag den 23. marts 2018 kl. 19.00.

På baggrund af dialog med Danmarks Jægerforbund finder bestyrelsen det påkrævet, at ændre foreningens vedtægter således, at vedtægterne er i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds. Samtidig ønsker bestyrelsen at ændre/tilføje/præcisere udvalgte fortolkninger og frister m.m. samt udvide valgperioden for bestyrelsen fra to til fire år. Forslag til vedtægtsændringer fremgår af hjemmesiden under fanebladet "GreveJagt/GJ vedtægter 2018/" 

Bestyrelsen foreslår at ændre i følgende paragraffer;

§3 - foreningens formål
§8 - regelsæt vedr. eksklusion
§7 - regelsæt vedr. våbenpåtegning
§8 - regelsæt vedr. generalforsamling, forslag/kandidater/dagsorden
§10 - regelsæt vedr. generalforsamling, deltagere/stemmeret
§11 - regelsæt vedr. bestyrelsen, valgperiode/sammensætning/direkte valg
 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent
2. Gennemgang og argumentation for vedtægtsændringer
3. Afstemning 

Såfremt der ikke opnås fornødent flertal til gennemførsel af vedtægtsændringerne jf. vedtægternes §10, er det bestyrelsens hensigt, at indkalde til fornyet ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 6. april 2018.
Bestyrelsen


Ændring af medlemsskabsstatus

Som tidligere oplyst her på siden bliver de af vores medlemmer, som ikke har et medlemsskab med tilknytning til Danmarks Jægerforbund, nu kontaktet med henblik på, at få ændret deres medlemstatus. Denne gruppe medlemmer bliver kontaktet direkte via email i det omfang denne er oplyst alternativt via brev.

Frist for ændring af status er den 16. marts. Medlemmer der ikke af egen drift har ændret status pr. denne dato, vil blive slettet og eventuelt betalt kontingent vil blive tilbagebetalt for den resterende del af 2018.

Er du i tvivl om din medlemsstatus er du velkommen til, at kontakte kasserer eller formand.

Bestyrelsen


Påske - Ændret åbningstid Skærtorsdag

Vær opmærksom på, at vi i forbindelse med Påsken ændrer åbningstiden Skærtorsdag således, at forening og skydebane er åben fra kl. 10.00 til 16.00 - altså ikke til kl. 18.00 som ellers.

Ellers ingen ændringer - God Påske til alle.


Genladningskursus - hver onsdag

Frem til maj måned er "ladedrengene" i aktion hver onsdag aften fra kl. 19.00-21.00

Kunne du tænke dig, at lave din egen ammunition og vide mere om universet bag krudt og kugler, så er muligheden her.
Over en række onsdage i foråret vil nogle af vores mest erfarne ”ladedrenge” introducere/opfriske genladning af egen ammunition. Kurset giver dig ikke ret til efterfølgende at genoplade ammunition, da dette kræver et autoriseret kursus, som du kan tage gennem Jægerforbundet. Til gengæld får du på kurset hand-on med genladning, så du ved om det er noget for dig på længere sigt.

Kursusindhold og målgruppe: Love og bekendtgørelser samt sikkerhedsbestemmelser. Teorien bag genladning med hovedvægten lagt på riffelammunition. Ladning af ammunition (både riffel- og haglpatroner). 

Målgruppe: Kurset har til formål at give dig en introduktion til det, at kunne fremstille din egen ammunition.

Tilmelding er ikke nødvendig – du møder bare op. Kurset er gratis og du betaler kun nettopriser, såfremt du har ammunition der skal genlades. 


Ændringer vedr. medlemsskab

Gennem dialog med Danmarks Jægerforbund her på det seneste, er vi blevet gjort opmærksom på, at det fra jægerforbundets side er et ufravigeligt krav, at alle jagttegnsberettigede medlemmer af Greve Jagtforening skal være tilknyttet Danmarks Jægerforbund.

Vi har en mindre gruppe medlemmer med et såkaldt "direkte" medlemskab og som ikke er tilknyttet jægerforbundet. Disse medlemmer vil vi i løbet af marts måned kontakte med henblik på, at få opdateret/ændret deres medlemstatus.

Hvis du modtager bladet "Jæger", så er alt i en skønneste orden, da du således er tilknyttet jægerforbundet. Modtager du ikke "Jæger" og/eller er du i tvivl om din medlemstatus, så drop os en mail med oplysninger om dit navn, adresse, email og mobilnr. til gj-medlem@grevejagt.dk så får du en hurtig tilbagemelding fra os.

Bestyrelsen


Nu påbegyndes spærring af skydekort og sletning af medlemsskab

Spærring af skydekort/sletning af medlemsskab
Hvis du IKKE har betalt dit kontingent rettidigt er konsekvensen, at dit skydekortet nu uden yderligere varsel bliver spærret. Kortet vil kun blive genåbnet efter betaling af alle restancer. Hvis du har udmeldt dig af Greve Jagtforening lukkes dit kort definitivt og vil ikke kunne genåbnes. 

Genåbning af skydekort kan af administrative årsager kun ske efter nærmere aftale. Skytter med spærrede skydekort skal i den mellemliggende periode betale dagskort såfremt de ønsker at skyde.

Sletning af skydekort og medlemsskab påbegyndes 16. marts
Pr. 16. marts påbegynder vi sletning af skydekort og medlemsskab for personer som måtte være i kontingentrestance. Når først du én gang er blevet slettet fra vores kartoteker vil dit skydekort efterfølgende IKKE kunne genåbnes, hvorfor eventuelt indestående vil være tabt.. 

Bestyrelsen


Jagttegnseleverne skyder hver lørdag morgen

Henrik og Preben har begge startet nye jagttegnshold op og det betyder tilgang af 75 nye jagttegnselever til foreningen - velkommen til alle, vi glæder os til at møde Jer.

Samtidig med jagttegnsundervisningen påbegyndes også skydetræning til jagtprøven og træningen afholdes på trapstanden hver lørdag fra kl. 9.00 til 11.00 indtil udgangen af marts måned.

Der vil sålede først kunne skydes Nordisk Trap fra kl. 11.00 og frem til kl. 16.00 på lørdage. Dette vil som sagt være gældende frem til og med udgangen af marts måned.

Vi beklager de ulemper ovennævnte medfører, men håber på alles forståelse.


Opdaterede/ændrede datoer for reguleringsjagt

Bemærk, at der nu er datoer for afholdelse af reguleringsjagter helt frem til udgangen af marts måned - se mere under fanebladet "aktiviteter" eller klik på fotoet ovenfor.

Ændrede åbningstider - december til marts 2018

Vi har erfaret, at der er et behov for justering af vores åbningstider i vinterhalvåret og vi har derfor besluttet, at vi frem til udgangen af marts måned vil ændre vores åbningstider til:

Tirsdage fra kl. 15.00 til 20.00
Torsdage fra kl. 10.00 til 19.00
Lørdag UÆNDRET fra kl. 9.00 til 16.00

Bemærk, at såfremt der ikke er nævneværdig aktivitet på skydebanen efter kl. 18.00, vil der efter banevagtens skøn kunne blive lukket tidligere end anført.

HUSK at vi har lys på skydebanen hele vinteren igennem.


Riffelbanen er åben hver anden lørdag - nye lavere priser!

Der afholdes skydning med riffel hver anden lørdag på skydebanen i Taastrup, Snubbekorsvej 24a fra kl. 12.00 til 16.00 og alle er velkommen.

Pris for skydning er 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster - husk at medbringe din våbentilladelse.

Der kan skydes på både 100m og 200m og eventuel mærkeskydning kan aftales med banevagten.


"Grevinderne", Greve Gun Girls - kun for piger!  

Du er velkommen til, at deltage i GREVINDERNES torsdagstræning, som afholdes hver anden torsdag fra kl. 18.00 til ca. 20.00.

GREVINDERNE er, som navnet antyder, KUN for tøser og tilsvarende damer af finere karakter. 

I vinter halvåret (september til april) er der træningsaktivitet hver anden torsdag fra 18.00 - 21.00, altså efter "lukketid" og hvor skydebanen er 100% allokeret til Grevinderne. I sommer halvåret skydes i foreningens almindelige åbningstider og træning aftales derfor fra gang til gang.

Udover træning er der også mulighed for, at stille op med pigehold til konkurrencer indenfor trap- og jagtskydning, ture til andre flugtskydningsbaner samt fællesjagter for Grevinderne. 

Alle er velkommen og med udgangspunkt i, at træningen og samværet skal være sjovt og hyggeligt kan alle deltage og det uanset om man er nyjæger eller mere erfaren indenfor flugtskydning og jagt.

Se mere under aktiviteter og ring til Søs Haynes såfremt du har spørgsmål.
GREVINDERNE


Skydebanen er åben tre dage ugentligt, året rundt

Skydebanen er åben for skydning alle tirs-, tors- og lørdage. Se vores åbningstider i menuen til venstre og vær opmærksom på, at der kan være forskelle i åbningstiderne i sommer- og vinterhalvåret.

Standpladserne er overdækkede 
Du får aldrig "kolde fødder" i GreveJagt, da samtlige standpladser er overdækkede og der er rigelig med plads til både dig og dine kammerater.

Husk, at du med fordel købe patroner i foreningen.    

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...