#overskrift#
 
 

Åbningstider    
Klub/Skydebane    
Tirsdage kl. 15.00-20.00  
Torsdage kl. 13.00-19.00  
Lørdage kl. 09.00-16.00  
Sølvrævene    
Torsdage kl. 10.00-13.00  
Elevtræning  trapbanen  
Lørdage i april kl. 09.00-11.00  
Onsdage i april kl. 17.00-21.00  
Riffelbane    
1. + 3. lørdag kl. 12.00-16.00  

   

Priser i GreveJagt

Nedenfor finder du priser på duer, patroner og øvrige varer som sælges i kantinen. Bemærk venligst, at alle priser er med forbehold for senere ændringer uden varsel - Priser på opslag i klubhuset er altid de gældende priser.

Skydekort - dit ansvar
Bemærk, at beløb indsat på dit skydekort IKKE refunderes/tilbagebetales og kun kan anvendes i forbindelse med lerdueskydning. Skydekortet kan ikke anvendes til køb af patroner og andre varer i kantineudsalget.

Foreningen erstatter IKKE indeståender på skydekort ved tab/bortkomst af kort eller såfremt skydekortet er ødelagt/ikke-læsbart. 

Sletning/spærring ved udmeldelse og kontingentrestance 
Ved udmeldelse af foreningen vil dit skydekort blive slettet fra den dag din udmeldelse træder i kraft og et eventuelt restbeløb på skydekortet slettes også.  

Hvis du ikke betaler dit kontingent til tiden, vil dit skydekort blive spærret og kan ikke anvendes før kontingentet er betalt. Du skal påregne ca. 14 dages ekspeditionstid fra betaling til genåbning.

Ved kontingentrestance ud over 3 måneder vil du blive slettet som medlem og indestående beløb på dit skydekort slettes ligeledes. 

Skydekortet er personligt og må ikke gøres til genstand for udlån/brug af ikke-medlemmer. 

Vedr. kontingenter henvises til fanebladet "Bliv medlem".

Dagskort for gæster   70 kr.
Duer gæster, pr. stk.   1,50 kr.
Leje af gevær (kun i forbindelse med instruktion)   100 kr.
Undervisning/instruktionsgebyr   75 kr.
     
Våbenpåtegningskursus   1.250-1.500 kr.
     
Polterabend/event-skydning 25 duer, pris pr. deltager   275 kr.
Polterabend/event-skydning 50 duer, pris pr. deltager   500 kr.
Medaljer, sæt á 3 stk.   250 kr.
     
Duer - medlem, stk. pris   1,35 kr.
Duer - medlem, rabatpris   1,21 kr.
Duer - juniormedlem (op til 18 år)   0,55 kr.
Skydekort (kun medlemmer)   125 kr.
BEMÆRK: Indestående beløb på skydekort tilbagebetales ikke    
     
Patroner 25 stk. (kal. 12)   40 kr.
Patroner 250 stk. (kal. 12)   350 kr.
Patroner 25 stk. (kal. 16/20)   55 kr.
     
Ørepropper, sæt   5 kr.
Skydebriller, fra   100 kr.

 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...