Om GJ
 

Nyt skydebanesystem i GreveJagt

Ombytning af skydekort - sådan gør du...

Skydekort kan ombyttes i kantinen i foreningens åbningstid og det er gratis frem til og med den 31. januar 2019. Det beløb som du har stående på dit gamle skydekort overføres til det nye kort.

Efter 1. februar og frem til udgangen af april måned koster det 125 kr., at få ombyttet til nyt skydekort.

VIGTIGT: Efter 30. april 2019 vil det ikke længere være muligt at få ombyttet gamle skydekort, da alle data vil blive slettet pr. denne dato. Eventuelle indestående beløb på gamle skydekort vil herefter være tabt. 

Skydekort - kontrol af medlemsskab 
Det er kun medlemmer af foreningen som kan have skydekort til vores skydebane og i forbindelse med ombytning af skydekort bliver medlemsstatus og restanceforhold kontrolleret. 

Du kan kun ombyttet dit gamle skydekort såfremt du har betalt kontingent for både 2018 og 2019.

Såfremt du pr. 1. december 2018 var registreret som værende i restance med dit 2018-kontingent, eller ikke er registreret som medlem i 2018, kan du kun få ombyttet dit skydekort ved betaling af 519 kr. for kontingentåret 2018 og ligeledes er det en forudsætning, at kontingent for 2019 også er betalt.

Tjek din medlemsstatus  - Ved at henvende dig i kantinen kan du få oplyst medlems-/kontingentstatus. Såfremt du skulle være noteret i restance kan du betale dit kontingent i foreningen.

Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til, at sende en mail til nytskydekort@grevejagt.dk 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...