Jagttegn
 

 


 
 
 

 

Om jagtprøven

Om den obligatoriske jagtprøve

For at få jagttegn skal du bestå den obligatoriske jagtprøve, som afholdes af Naturstyrelsen (Miljøministeriet) og ledet af den stedlige Vildtkonsulent som også er sagkyndig/censor.

Jagtprøverne afholdes i samarbejde med udvalgte jagtforeninger landet over og du skal til jagtprøve i en jagtforening indenfor det statsskovdistrikt, hvor du har din bopælsadresse – I Greve Jagtforening har vi afholdt jagtprøver i nu mere end 20 år.

Prøverne afholdes 2 gange om året, i henholdsvis maj/juni måned og igen i september/oktober måned. Afviklingen sker på hverdage og varer typisk et par timer. Prøverne annonceres fra henholdsvis 15. marts og 15. august, og det er op til den enkelte jagttegns-aspirant selv at vælge en af de annoncerede prøvedage.

Prøven omfatter både en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøve, der er skriftlig, består af 40 spørgsmål, hvoraf de 36 skal besvares korrekt. Hvis du dumper til teoriprøven, får du IKKE lov til at gå op til den praktiske prøve, men du må først gå til og bestå en ny teoretisk prøve i det efterfølgende halvår.

Består du den teoretiske prøve, afvikles den praktiske prøve i umiddelbar forlængelse heraf. Den praktiske prøve består af våbenbetjening under jagtmæssige forhold, hvor der lægges vægt på de sikkerhedsmæssige forhold omkring våbenbetjeningen, bl.a. under passage af et hegn og en grøft samt under skudafgivelse.

Under prøven er der indlagt 6 forskellige afstandsbedømmelser til figurer af fasan, and, gås, hare, ræv og råvildt opstillet på forskellige afstande. I afstandsbedømmelsen må du KUN have én fejl og du skal kunne besvare hver bedømmelse indenfor 5 sekunder.

Prøven afsluttes med skydning til 4 lerduer – De er IKKE et krav at du kan ramme, men du vil blive bedømt på sikkerheden omkring din våbenbetjening.

Hvis du dumper til den praktiske prøve, kan du komme op til ny praktisk prøve samme dag eller få dage efter. Dumper du også til den nye praktiske prøve, kan du først gå til prøve igen i den efterfølgende prøveperiode, og skal i så fald gå hele prøven om, både den praktiske og den teoretiske del. Her er der ikke krav om at du skal behøver at gå undervisningen om.

Er du dumpet til to på hinanden følgende jagttegnsprøver, f.eks. forår og efterår, er det dog et krav at du skal deltage i et nyt jagttegnskursus for at få et nyt og gyldigt bevis for deltagelse i det Våbentekniske Kursus.

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Jagtforening - Et godt sted at være...